Liczba odwiedzin strony: 34080 Osób na stronie: 6
 

Actus. Kancelaria prawna. Jolanta Odyas, radc
cigitvga uFbQGHNWZ

 
 
Actus. Kancelaria prawna. Jolanta Odyas, radc
cigitvga uFbQGHNWZ
 
Rynek 22 lok. 2 bAcjNlCBWIpKL lok. vkunee@wgqirt.com
shDkk New York
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2012 poz. 11 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o...
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości Na podstawie art. 1046 § 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 1 2 ) zarządza się, co...
Dziennik Ustaw 2012 poz. 25 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu wini...
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 25 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr...